Sunday, September 18, 2011

Solat lebih Utama Dari Hudud
Hudud adalah bentuk pencegahan “dari luar ke dalam” manakala solat adalah bentuk pencegahan kemungkaran “dari dalam ke luar”. Dan atas dasar itu solat lebih utama daripada hudud dalam usaha membenteras kemungkaran, walaupun ini tidak bermakna soal hudud tidak penting. 

Untuk memahami bagaimana proses bertahap-tahap ini dilaksanakan, kita perlu melihat bagaimana Rasulullah s.a.w. menegakkan negara Islam di atas keruntuhan budaya hidup jahiliah. Tahap pertama dalam perjuangan Baginda bermula dengan turunnya wahyu-wahyu di peringkat Makiyyah yang menekankan soal tauhid (keimanan). Dua kaedah perjuangan yang dilaksanakan oleh Baginda Rasul di peringkat ini ialah berdakwah (menyeru) dan mentarbiah (mendidik).

Bagi mereka yang masih belum menerima Islam, Rasululah melancarkan operasi dakwah. Umat Arab diajak berfikir tentang alam yang pasti ada yang menjadikannya itu (Tuhan). Kemudian di terangkan pula ada sifat-sifat Allah (tauhid), kehidupan selepas mati, syurga dan neraka. Ertinya, Rasulullah sedang men umpukan kepada soal “akar” dalam diri manusia. Lampu hati yang ter putus daripada “cahaya” hidayah oleh pintasan syirik dinyalakan semula. Hasilnya, hati yang gelap itu menjadi bercahaya semula walaupun keadaan luaran (masyarakat jahiliah) masih gelap-gelita. 

Bagi mereka yang sudah menerima Islam pula, Rasulullah s.a.w. terus mendidik agar keimanan mereka terus mantap dan tahan uji. Jika sebelumnya iman itu diterima dengan akal, maka di peringkat didikan iman itu dimantapkan ke dalam jiwa. Tegasnya, melalui surah-surah Makkiyah ini hati dan fikiran manusia disedarkan dan dididik tentang kebesaran Allah, adanya syurga dan neraka dan perkara-perkara ghaib yang lain.

Dua langkah itu (dakwah dan tarbiah) dilakukan secara lemah lembut dan konsisten. Akar umbi elemen tauhid dipasakkan benar-benar ke dalam jiwa berdasarkan ilmu wahyu yang disuburkan dengan kerasionalan akal dan kehalusan perasaan. Lahirlah generasi sahabat yang pertama (the unic generation of al-Quran) yakni mereka yang sungguh cintakan Allah, yakin pada hari akhirat dan mengasihi sesama saudara seperti mengasihi diri mereka sendiri.

Pada waktu itu, walau sebesar dan sekejam mana pun pertentangan, Rasulullah s.a.w. tidak membalasnya. Keluarga Yasir dibunuh, Bilal diseksa, Khabbab bin Alarats dibakar namun Rasulullah terus bersabar. Bagi keluarga Yassir, keluar ucapan Rasul yang terkenal, “Sabarlah keluarga Yassir, bagimu Syurga…” Bagi Khabab yang merayu tidak tahan diseksa, Rasulullah memujuk tetapi dengan suara tegas ber kata, “Umat terdahulu lebih dahsyat diseksa sehingga kepala mereka digergaji…” Bukan tidak ada desakan untuk membalas seperti yang disuarakan oleh Saad bin Abi Waqqas dan Sayidina Hamzah tetapi Rasulullah memendamkan suara itu dengan lunak dan bijak.

Bukan kerana takut, bukan kerana lemah, justeru apa kurangnya keberanian Nabi Muhammad berbanding Nabi Ibrahim yang sanggup menentang Namrud? Tetapi Nabi Muhammad berpegang kepada kitaran proses membangunkan ummah berdasarkan “kaedah” yang telah di tentukan Allah. Tempoh berdakwah dan mendidik tidak boleh “terkacau” oleh tebasan pedang dan pertumpahan darah. Justeru dalam dakwah dan didikan mesejnya tidak lain melainkah keindahan, keamanan dan kasih sayang – antara Allah dengan manusia (habluminallah) dan antara manusia sesama manusia (habluminannas)! 

Setelah 13 tahun dididik dengan keyakinan yang men dalam terhadap perkara-perkara ghaib itu, Rasulullah s.a.w. berhijrah, satu tindakan “pengunduran” untuk me ngambil lajak buat melonjak lebih jauh dan tinggi. Di Makkah, suasana tidak kondusif untuk membina satu model Islam yang boleh dilihat secara nyata. Tauhid yang berada dalam diri perlu diterjemahkan dalam bentuk sistem hidup yang sempurna. Untuk membina sistem hidup perlukan tenaga yang ramai.

Untuk itu daerah persaudaraan Islam dilebarkan lagi dengan membina ikatan persaudaraan yang kental di kalangan orang yang beriman di Makkah dan Madinah. Bermula dengan persaudaraan sesama sahabat yang mula-mula beriman di Makkah, kemudian antara suku Aus dan Khazraj di Madinah dan akhirnya terbentuklah solidariti yang lebih global antara kaum Muhajirin Makkah dan kaum Ansar Madinah. Pada pe ringkat ini Rasulullah s.a.w. mem bina rangkaian komuni kasi dan interaksi yang begitu harmoni di kalangan umat Islam. Dan pada ketika itu ke kuatan iman dan ukhwah pun berpadu dan para sahabat telah bersedia untuk menerima perintah Allah yang seterusnya.Dengan itu bermulalah tahap kedua dalam perjuangan Rasulullah dengan turunnya ayat Quran yang menuntut dilaksanakan peraturan Allah sebagai satu cara hidup yang lengkap. Keimanan disuburkan lagi dengan datangnya perintah pelaksanaan rukun Islam. Menerusi surah-surah Madaniyah yang lebih panjang ini juga Allah menjelaskan falsafah dan pelaksanaan sistem hidup Islam yang me rangkumi bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial, per undangan dan lain-lain.

Dengan kekuatan iman yang ada dalam diri disokong pula oleh kekuatan persaudaraan sesama Muslim, sistem hidup Islam dapat ditegakkan walaupun mendapat saingan dan tentangan daripada sistem hidup jahiliah oleh orang Yahudi di Madinah dan kafir Musyrikin di Makkah. Sistem ekonomi, pendidikan, sosial, perhubungan, politik dan lain-lain bidang hidup secara Islam pun dapat dibangunkan secara berperingkat-peringkat bermula daripada diri, keluarga, masyarakat dan akhirnya negara.

No comments:

Post a Comment